Administraties

  • Verzorgen van complete financiële administratie (per maand/per kwartaal/per jaar)

  • Opstellen van tussentijdse overzichten

  • Opstellen van de jaarrekening

  • Opstellen van de publicatiestukken

  • Verzorgen van financiele administratie op locatie, denk aan werkzaamheden m.b.t.:

- Boeken van inkoop-verkoop-bank-en kasboek

- Klaarzetten betalingen

- Factureren

- Debiteurenbeheer

- Overige voorkomende administratieve handelingen

  • Begeleiding bij het zelf verwerken van de (online) boekhouding

- Directe hulplijn bij het verwerken van de administratie

- Controle op geboekte administratie (per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar)

  • Salarisadministratie

- Ziek-en hersteld meldingen werknemers

- Aan-en afmelding werknemers bij pensioenfonds en overige instanties

- Controleren pensioen-en premienota’s

- Opstellen arbeidsovereenkomsten

- De verwerking van de salarisberkeningen worden uitbesteed aan een daarvoor

  deskundig salarisadministratiekantoor